DERSİM JENOSİDİ GERÇEKLİĞİ VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI DERSIM KOÇGİRİ PARLAMENTOSU KURULUS PROJESI PLAN

Dr. Dr.-Phil. ALI KILIÇ
DERSİM KOÇGİRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ
DERSİM JENOSİDİ GERÇEKLİĞİ VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI DERSIM KOÇGİRİ PARLAMENTOSU KURULUS PROJESI PLAN
DERSİM JENOSİDİ GERÇEKLİĞİ VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI DERSIM KOÇGİRİ PARLAMENTOSU KURULUS PROJESI PLAN

GİRİŞ

Birinci Bölüm
DERSİM JENOSİDİ GERÇEKLİĞİ VE GENEL SEÇİM
SONUÇLARI

1.CHP Milletvekillerinin eleştirisi

II. ENELSEÇİMLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ ,

III.Seçim öncesi ve sonrası değerlendirmeler,
Sonuç : Sn Ahmet Kahraman etik dışı tutumu ve Dersim Seçmen kitlesi

Ikinci bölüm
MURAT KARAYILAN’IN TEZLERI ÜZERINE

1.Hamidiye Alaylari

II. MUSTAFA KEMAL VE TÜRK KÜRD ITTIFAKI SAHTEKARLIĞI

III. GERILLA HAREKETI ÜZERINE

Sonuç :DERSIMDE GERILLA INSIYATIFI ÜZERINE

Üçüncü Bölüm
DERSIM JENOSID GERCEKLIGI ¨ÜZERINE

I. Dersim Koçgiri Jenosid gerçeği

II. DERSİM-KOÇGİRİ ULUSLARASI SAVAŞ VE JENOSİD SUÇLULARI YARGILAMA MAHKEMESİ

III. JENOSİD VE SAVAŞ SUÇLULARINI ÖRNEKLEME-I

IV. JENOSİD VE SAVAŞ SUÇLULARINI ÖRNEKLEME-II

V. KIMYASAL,BIOLOJIK,BAKTERIOLOJIK SILAHLARIN TC GENEL KURMAYI TARAFINDAN KULLANILMASI

VI. ASKERİ İLİŞKİLER AÇISINDAN KOÇGİRİ-DERSİM JENOSİD VE SAVAŞ
SUÇLARI

VII. Sonuç :DERSİM KOCGİRİ JENOSİDİ AYNI ZAMANDA BİOLOJİK ve KÜLTÜREL, EKOLOJİK JENOSİD’dir.

VIII. Dadgera Internationale Curme Jenoside Koçgiri Dersim

KARARI

Dördüncü Bölüm:
DERSIM KOÇGIRI PARMENTOSU

I.DERSIM KOÇGİRİ HALKININ ULUSAL HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

II. DERSIM KOCGIRI PARLAMENTOSU ve Kürdistan sorununun Çözüm ve Çözümsüzlüğü Üzerine

III. BILIMSEL YAKLAŞIM VE DEĞERLENDIRME

IV. AKP KÜRT AÇILIMININ KUŞKULARI. Talat’dan, Şükrü Kaya, Beşir Atalay’a kadar

V. GERİLLA SAVAŞI VE TÜRK ORDUSUNUN OPERASYONLARI

VI. IKI GERİLLA SAVAŞCISININ YANITI :Cemil BAYIK ve Dr Bahoz

SONUÇ
KÜRDİSTAN IN ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIĞI İÇİN TC EMPERYALİST
SÖMÜRGECİLİĞİNE KARŞI SİLAHLI GERİLLA SAVAŞI ZAFERİN TEK GARANTİSİDİR

Advertisements

Sur les trois scientifiques du prix Nobel de la Physique 2018, Dediee a Mme Maryam POGHOUO

ACADEMİE DES SCİENCES DU KURDİSTAN
CENTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DU KURDISTAN
C.R.S.K.
Association de Loi 1901 RDA N°W212005346, 4 Rue de Saverne, 21500 DIJON France
Dr Ali KILIÇ Président, PARIS LE 18 NOV 2018
Sur les trois scientifiques du prix Nobel de la Physique 2018 a MP
Dediee a Mme Maryam POGHOUO
Dralikilic45@yahoo.fr